2 ژوئیه: آدولف هیتلر به ژنرال های خود دستور می دهد تا برنامه های عملیات Sealion – حمله به بریتانیا را تهیه کنند. 5 اوت: آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی در رم با هم گفتگو کردند و موسولینی به هیتلر اطمینان داد که به زودی جبهه شمال آفریقا را با حمله به مصر به سمت کانال سوئز باز خواهد ahoobaal.com کرد. وینستون به تنهایی جلو ایستاده بود، کت و شلوار شوفاژ آبی تیره‌اش را در گردنش باز کرده بود، کلاهی

تماس با ما