از این تعداد، نزدیک به نیمی از آنها پس از تسلیم با خونسردی به قتل می رسند. اما من از سرویس G راضی نیستم زیرا اکنون دو بار اطلاعات روی کوپن من اشتباه بود، بنابراین اگر تغییراتی در تور ایجاد شد، لطفاً افراد را به‌روزرسانی کنید. سفر او به بلیز آخرین مرحله از تور خداحافظی نیمکره کره زمین است. بله، اگرچه بسیار در مسیر شکسته قرار دارد، و می توانید از آن چیزهایی را در مورد اینکه تجربه انسانی یک

تماس با ما