شما با یادگرفتن مهارت طراحی این بنرها، دست گذاشتهاید روی یکی از پولسازترین مهارتهای طراحی فتوشاپ؛ چون بازار تبلیغات بنری به شدت داغ است و شرکتها هم واقعاً به طراحان خبره این کار نیاز دارند. شرکتها حاضرند برای طراحی کارت ویزیت، کاتالوگها و بروشور و … در آموزشگاه فتوشاپ پرتو تهران دانشجویان به صورت اصولی با بخش های مختلف نرم افزار فتوشاپ آشنایی پیدا میکنند و با ابزارهای مختلف آشنا میشوند و پس از پایان دوره قادر خواهند بود کارت

تماس با ما