کککش مک‌گ

[ad_1]

فعال سیاسی اصولگرا گفت: تئوری و نظریه هاسن عباسی

به گزارش ایلنا، حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا، درباره شروط ششگانه حسن عباسی برای توافق ایران با آمریکا گفت: به نظر می رسد که او دارای فرضیات و تئوری هایی است که بیشتر به طنز شبیه تا واقعیات سیاسی دنیا بوده است. امری مسلم است و در قوه ی رب است که رب باشد و رب باشد و رب باشد. نکته بعدی این است که افراد در جامعه ما حرفه ای را با افکار عمومی مطرح می کنند که بیشتر برای دیدن بوده اند و درک و فهمی از واقعیت های عصر حاضر و مسائل سیاسی جهانی ندارند.

این فعال سیاسیگرا در پاسخ به این سوال که باید چه رفتاری در مقابل این صحبتها انجام شود، گفت: به کسی که زیاد جوک میگوید نباید ایراد گرفت و فکر کرد که باید با او برخورد جدی کرد. حرر،،،،،،،،،،،،

عنعانی‌مقدم درباره اینکه آیا قصد سیاسی صحبت‌های او وجود دارد یا خیر گفت: بله وجود دارد. او سعی می کند با تصمیمات جامعه به موضوع ویژه وینی که در موقعیت فعلی یک موضوع بسیار حساس برای جامعه و سیاست ما است، این افکار را برای جامعه قابل قبول می کند.

در این صورت، امکان استفاده از آن، یا استفاده از آن وجود دارد. حسن عباسی فکر کرده یک جنگ روانی علیه آمریکا به راه انداخته است. اما این جنگ روانی برگشتش بیشتر به سمت افکار عمومی خواهد بود که مردم ممکن است این تصور را در ذهنشان ایجاد کند که خدایی نکرده کسانی که در این کشور تریبون از عقل و هوشیاری خاصی برخوردار هستند.

حسن عباسی مدیر اندیشکده ایگین شش مورد درخواستهای ایران از غرب را اینگونه مطرح می کند: امروز روزی نیست که ما بگوییم لطفاً تحریم ها را از نفتی که ما می فروشیم از قبل برجام را خریداری کنیم و همه دیدند که در برابر جهانیان در سال گذشته 12 هزار کیلومتر سوپر تانکرهای. ایران اسلامی نفت را به ونزوئلا بردیم و نه ترامپ و نه بایدن هیچ غلطی نمی تواند اینها را همه حکایت کند از این که چهره بین الملل عوض شده است پس ملت ایران امروز باید بر روی میز فهرست فهرست بالای مطالب خود را بگذارد.

عباسی گفت: در رأس این فهرست این است که ما باید کاخ سفید را به حسینیه بدل کنیم دوم بر سر زنان شأن حجاب می کنیم سوم کلیات دین اسلام را می بایست پذیرفتند، چهارم قانون همجنس بازی را باید ملغی کنند، پنجم سیستم فساد را باید جمع کنند. , ششم این سال فرانسه تصویب کرد که محارم حتی با هم ازدواج را به شرط اینکه بیش از 15 سال باید ملغی باشد، زیرا جمهوری اسلامی ایران این انحطاط اخلاقی و فساد را بر نمیتابد.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما