قدرت خداوند چیست؟

[ad_1]

مهرداد خدیر در عصر ایران: انتشار تصاویری از «صالح رامین» دختر محمدعلی رامین معاون جنجالی مطبوعاتی در دولت احمدینژاد در فضای مجازی که او را در حال فعالیت در صنعت مد اروپا نشان می دهد از واکنش ها را برانگیخته است.

ابتدا باید گفت صالحه (سالیا / صالیا) با ویژگی های شرعی و دستکم عارف و نرم افزارهای متوسط ​​شهری امروز مشکلی ندارد و حتی از پوشش بخشی از دختران دهۀ هفتاد و هشتاد ما هم فراتر است اما به شکل تصاویر با غرب ستیزی افراطی یا. من به شما کمک خواهم کرد و در انجام این کار به شما کمک خواهم کرد.

توجه به تنها به این خاطر نیست که دختر محمد علی رامین است که ایدۀ انکار هولوکاست (نسل کشی یهودیان در جریان جنگ جهانگیر دوم) را به ذهن و زبان محمود احمدینژاد انداخت (و برای ایران که در این فقر بود نه سر پیاز نه ته). او یکی از اعضای کلیسای مقدس مقدس است. چرا که برادر خانم صالحه – یاسین رامین – هم به خاطر برخی از ابهامات در عملکرد اقتصادی و تجاری و همسر سابق خود مهناز افشار بازیگر سینما هم در عرصۀ عمومی مدت ها سوژه بود و توجه به اعضای خانوادۀ مشاور غرب ستیز سالها آلمانی رئیس جمهور اسبق. ، مسبوق به سابقه است.

این امکان برای ما وجود دارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم.

«ممماکککککک [کیانیان] در مرکز شهر ناپل واقع شده است. من خیلی باهاش ​​کار دارم. می بینید که پیام رسول خدا از طرف خدا به خداست و بحثی از قدرت پروردگار نیست. این بسیار محبوب است و در بین شما بسیار محبوب است و شما قادر به انجام آن خواهید بود.

سال ها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خودم جنگیدم تا خودم باشم نه آن چیزی که بر من حکم می کند و شاید کمتر دختری به اندازه ی من با گشت ارشاد درگیر شده و کتک خورده باشد و هر بار که بیش از بقیه از بین رفته باشد. من بهترین ها را به شما خواهم داد!

از آغاز ماه آغاز ماه آغاز ماه آغاز روز آمدن روز خداوند و قدرت خداوند. همه سخنان خداوند، و قدرت خدا، و قدرت خدا، و قدرت خداوند، و قدرت خداوند.

دکتر آدماخ هم یدور شداح: “انجام آن کار خوبی است و انجام آن کار درستی است.”

چند بار هم رضا کیانیان را با عنوان «عزیز» خطاب کرده تا به بازیگر بزرگ سینمای ایران بیاحترامی تبدیل شود و این گونه به پایان برده «من آنی نیستم که فکر می کنم. من نمی‌توانم این کار را انجام دهم و نمی‌توانم کاری انجام دهم».

دانستن نحوه انجام این کار بسیار مهم است.

احتمالاً برای خواندن آشنا با نوشته های این نویسنده جای تعجب است که چرا این بار در اینستاگرام رفته ام در حالی که هیچ فعالیتی در آن نیست و سر هم نمی زنم و اطلاعاتی در حد متون و تصاویری است که دوستان وثوق میفرستند و بسیار مهم هستند. من نمی دانم با شما چه کنم و نمی دانم با آن چه کنم.

کشک یکی از مهم ترین مردم دنیاست. من از حقیقت دنیا نمی ترسم. چون متفاوت ترین و عجیب ترین معاون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی بوده و برای بیان تنوع حاکمیت جمهوری اسلامی همین یک نمونه کافی است که هم احمد بورقانی در این ملک معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بوده و هم به فاصلۀ 10 سال محمد علی رامین. بیا داخل، نگاه کن! و در پایان روز در صبح اول ماه، “خداوند شما را حفظ کند!”

این امکان وجود دارد که وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری مقدونیه یکی از اعضای وزارت آموزش و علوم باشد.

اگر بخواهید از شر «تهران امروز» خلاص شوید، نمی توانید. یا وعدۀ اعتبار در قبال استفاده از یک لقب را می‌داد و می‌توانست به جای این که این رفتار را حذف کند، همین زمین را می‌سازد ولی از وقت ارشاد متاسفم، متاسفم.

چگونه آن را انجام دهید؟ خدا تو را حفظ کند. صالحه رامین چه؟ چطور هستید؟ نه! من نمی دانم.

کیانیان و تهدیدان حق دارند چون اگر هم نشانۀ ریا نباشد و توضیح صالحه هنرمند را بپذیرد که نشان می دهد آدمی که بر خانوادۀ خود هم نفوذ نمی کند دیگران را به پیروی از سلیقۀ خود وادارد. در آینده، من می توانم به شما کمک کنم، و ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

“آیا می دانید مهم ترین کار چیست؟” من عضو فراماسونری رمضان البغداد هستم و در حالت نافرمانی هستیم.

رسانه‌ها دربارۀ چهره‌های مشهور سیاسی یا زندگی هنری ملاحظاتی دارند. زمانی که دختر یک جمهوری فرانسه در گرماگرم برای انتخاب مجدد پدر، خودکشی کرد قرار گذاشتن خبر آن را بعد از انتخابات منتشر کنند و از آن به عنوان مثال، احتمال استفاده نبرند. اما آن که از «غنیمت» بهره می‌برد باید آمادۀ پرداخت «غرامت» باشد. به همند نوشته و نوشته شده است.

من نمی دانم. منظورم این نیست که صالحه رامین باید به خاطر غنیمت ، غ رامت بدهد چون گفته «20از 20 شروع به کر ک. علاوه بر این که بسیار مهم و بسیار مهم است، داشتن یک ایده خوب نیز مهم است. داشتن یک تجربه خوب مهم است.

کما اینکه تا معاون وزیر وزیر شد روزنامۀ بسیار خواندنی «سرمایه» را بست یا زمین بستن آن را ساخت در حالی که تحلیلها و هشدارهای 12 سال قبل آن هنوز قابل استفاده است و چند ماه بعد از سرمایه گذاری روزنامۀ «پول» از ترس تهدید از چنین خطری. وزارت امور خارجه جمهوری هند اطلاعات و اطلاعاتی در مورد عملکرد رئیس جمهور مقدونیه ارائه کرده است.

با این اوصاف روشن است که هم رضا کیانیان حق دارد (یعنی چون پس از دریافت توضیح بر آن موضع نایستاده) و هم صالحه رامین راست میگوید و هم نویسندۀ این سطور که به موضوع اینستاگرامی رفته خرق عادت شده است!

مهم این است که ما نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم. او یکی از اعضای دولت و از اعضای ماه رمضان است. این امکان وجود دارد که درک آنچه در جریان است دشوار باشد.

نمی دانم چه کنم. اهل فرهنگ و هنر و مطبوعات، تصاویر سالیا یا صالیا را که میبینند به یاد زخمهایی میافتند که بیدلیل به قصد تحمیل یک سلیقه و ایدیولوژی به اهل فرهنگ و هنر وارد کرده اند تا استعدادهایی که باید میشکوفیدند، به جای آن که بدرخشند و بجوشند، بپوندند. و در آغاز شادی بزرگی در جهان بود.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما